Ümumi şərtlər

DermSilk.com
1 (866) 405 6608-
Info@DermSilk.com

 

Mümkündür - Aşağıdakı müddəalar DermSilk (bundan sonra “Təchizatçı” adlandırılacaq) ilə DermSilk ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və/yaxud ondan alış-veriş edən müştərilər (bundan sonra “Müştəri” adlandırılacaq) arasında münasibətlərə tətbiq edilir. www.dermsilk.com (bundan sonra “Veb sayt” adlandırılacaq).

Abunə Sifarişləri - Abunə sifarişləri müştərilərə məhsullar üzrə endirimli tarifi bağlamaq imkanı verir və sifarişlər aşağıdakı intervallardan hər hansı birində avtomatik olaraq hesablanır və göndərilir: 2 həftə, 3 həftə, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay. Biz əngəlsiz istənilən vaxt ləğvetmə siyasəti təklif edirik. Siz müştəri hesabı portalınız vasitəsilə və ya söhbət, e-poçt və ya telefon vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayaraq ləğv edə bilərsiniz.


Müqavilə - Vebsaytda satılan mal və xidmətlər Təchizatçıdan Müştəri üçün təklifi formalaşdırır və Vebsaytda qeyd olunan bütün şərtlərə tabedir. Veb saytında edilən hər hansı əməliyyat bu təklifi qəbul edir.


Mövcudluğu - Təchizatçı tərəfindən edilən hər hansı təklif mal(lar)ın mövcudluğundan asılıdır. Müqavilə zamanı hər hansı mal(lar) mövcud deyilsə, bütün təklif etibarsız sayılır.


Qiymətlər

a. Vebsaytda qeyd olunan bütün qiymətlər USD ($/Amerika Birləşmiş Ştatları Dolları) ilə göstərilir.
b. Bütün qiymətlər çap və çap səhvlərinə məruz qalır. Müştəri razılaşır ki, Təchizatçı bu səhvlərin nəticələrinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Bu hadisə baş verdikdə, Təchizatçı mal(ları) çatdırmaq üçün məsuliyyət daşımır və ya öhdəliyi daşımır.
c. Vebsaytda qeyd olunan qiymətlər hər hansı müvafiq vergi və ya göndərmə xərclərini ləğv edir. Bu ödənişlər ödəniş zamanı hesablanır və Müştəri tərəfindən ödənilir.

Ödəniş

a. Müştəridən Təchizatçıya ödəniş Veb-saytda göstərildiyi kimi əvvəlcədən həyata keçiriləcək. Təchizatçı ödəniş alındıqdan sonra mal(ları) çatdırmayacaq.
b. Təchizatçı özünü saxta sifarişlərdən və ödənişlərdən qorumaq üçün fırıldaqçılıqdan qorunma siyasətlərinə malikdir. Təchizatçı öz mülahizəsinə uyğun olaraq hər hansı texnologiya və ya şirkətdən və ya bu xidmətdən istifadə edə bilər. Potensial saxtakarlığa görə sifariş rədd edilərsə, Müştəri hər hansı itkilərə görə Təchizatçını məsuliyyət daşımır.
c. Müştəri tərəfindən ödənişin ləğvi halında və ya ödəniş hər hansı səbəbdən həyata keçirilmədikdə, tam ödəniş dərhal edilməlidir. Təchizatçının Müştəriyə xalis kredit şərtlərini uzatdığı sifarişlər üçün, həmin fərdi şərtlərdə qeyd edildiyi kimi tam ödəniş edilməlidir. Bu şərtlər ödənilməmiş qalıqlar üçün faiz dərəcəsini də müəyyən edə bilər. Bu tariflər istənilən vaxt dəyişdirilə bilər və dəyişə bilər.

 

Çatdırılma

a. Veb saytında göstərilən çatdırılma müddətləri təxminlərdir və buna görə də məcburi deyil. Təchizatçı bu qeyd olunan çatdırılma tarixlərinə mümkün qədər uyğun gəlməyə çalışacaq, lakin çatdırılma mümkün olmadığına görə Müştəri tərəfindən məsuliyyət daşımayacaq. Çatdırılmamaq Müştəriyə yuxarıda qeyd olunan müqaviləni ləğv etmək və ya itkilərə görə kompensasiya tələb etmək hüququnu vermir.
b. Sifarişin yalnız bir hissəsi mövcud olduqda, Təchizatçı qismən göndərmək və ya bütün sifariş mövcud olduqdan sonra sifarişi tam göndərmək hüququna malikdir.

 

Nəqliyyat və Çatdırılma

 a. Müştəri tərəfindən Təchizatçıdan mal(lar) Sifarişçi tərəfindən göstərilən çatdırılma ünvanına göndəriləcək. Bu ünvana daşınma Təchizatçı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçiriləcək.

b. Sifariş edilən mal(lar)ın itirilməsi riskinin mülkiyyəti çatdırıldıqdan sonra Sifarişçiyə keçir.
c. Çatdırılma mal(lar)ın nəqliyyat şirkətindən Sifarişçiyə təhvil verildiyi an kimi müəyyən edilir. Təhvil-təslim birbaşa (mal(ları) birbaşa Müştəriyə təhvil vermək) və ya dolayı yolla (mal(ları) Müştərinin qapısına qoymaqla) həyata keçirilə bilər.

 

Şikayətlər və Uyğunsuzluqlar

a. Müştəri məzmunun sifarişin təsdiqinə uyğun olduğunu təsdiqləmək üçün mal(ları) çatdırıldıqdan dərhal sonra yoxlamalıdır. Hər hansı uyğunsuzluqlar çatdırıldıqdan sonra 48 saat ərzində Təchizatçının diqqətinə çatdırılmalıdır. Bu müddət ərzində Müştəri tərəfindən hər hansı uyğunsuzluqlar barədə Təchizatçıya bildiriş təqdim edilmədikdə, Sifarişçi sifarişin təsdiqinə uyğun olaraq çatdırılmanın tamamlandığını avtomatik olaraq təsdiqləyir.
b. Əgər mal(lar) çatdırıldıqdan sonra yeddi (7) gün ərzində qüsurlu olarsa, Təchizatçı malı(ları) dəyişdirməyə razılaşır və həm qüsurlu, həm də dəyişdirilən mal(lar) üçün daşınma xərclərini ödəyir. Bu siyasətə uyğun olmaq üçün Müştəri Təchizatçıya məlumat verməli və müvafiq geri qaytarma icazəsi sənədlərini tələb etməlidir. Qüsurlu mal(lar) orijinal qablaşdırmada geri qaytarılmalıdır. c Orijinal qablaşdırmada qaytarılmayan mallar, hətta qüsurlu olsa belə, uyğun gəlmir.
c. Müştəri əvvəlcədən razılıq almadan və müvafiq geri qaytarma icazəsi sənədi olmadan heç bir mal(ları) Təchizatçıya qaytarmayacaq. Bütün geri qaytarmalar Təchizatçının ixtiyarındadır və səlahiyyətli RMA “malların qaytarılması üçün icazə nömrəsinə” malik olmalıdır. Bu RMA Təchizatçı ilə əlaqə saxlamaqla tələb oluna bilər. Qaytarmalar Təchizatçı tərəfindən RMA-nın verildiyi tarixdən sonra 14 gün ərzində qəbul edilməlidir.

Fors Major - Təchizatçı fors-major hallar nəticəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirsə və ya onları ancaq çətinliklə yerinə yetirə bilirsə, o, məhkəmə müdaxiləsi olmadan Sifarişçi ilə müqaviləni tamamilə və ya qismən dayandırmaq və ya ləğv etmək hüququna malikdir. Belə hallarda, tərəflərin bir-birindən itkiyə görə kompensasiya və ya hər hansı digər fayda tələb etmək hüququ olmadan müqavilə üzrə öhdəliklər tam və ya qismən dayandırılacaqdır. Təchizatçı tərəfindən qismən uyğunluq halında, Təchizatçı satınalma məbləğinin yerinə yetirilməyən hissəyə aid hissəsini geri qaytaracaq və köçürəcəkdir.


Göndərmələri qaytarın - Bütün geri göndərmələr üçün RMA tələb olunur. Müştəri Vebsaytda tapılan geri qaytarma təlimatlarına əməl etməklə RMA əldə etməyə razılaşır. Əgər Müştərinin RMA-sı yoxdursa, Təchizatçı geri göndərilmədən imtina etmək hüququna malik olacaq. Qaytarılan göndərişin qəbul edilməsi Müştərinin bildirdiyi geri göndərmə səbəbinin Təchizatçı tərəfindən etiraf edilməsi və ya qəbul edilməsi demək deyil. Göndərilən malın qaytarılması ilə bağlı risk Təchizatçı geri qaytarılan malı alana qədər Müştəridə qalır.

tətbiq Law - Təchizatçı və Sifarişçi arasındakı öhdəliklər bütün digər ölkələrin və ştatların qanunları istisna olmaqla, Kaliforniya ştatının qanunlarına tabe olacaq.


ümumi

a. Əgər Təchizatçı və Sifarişçi arasında bağlanmış müqavilədəki müddəalardan biri və ya bir neçəsi, o cümlədən bu ümumi müddəalar və şərtlər etibarsız olarsa və ya hüquqi cəhətdən etibarsız olarsa, müqavilənin qalan hissəsi qüvvədə qalacaq. Tərəflər dəyişdirmə tənzimləməsi etmək üçün etibarsız və ya hüquqi cəhətdən etibarsız hesab edilən müddəalarla bağlı bir-biri ilə məsləhətləşəcəklər.
b. Bu müddəalar və şərtlərdə olan başlıq məqalələri yalnız sözügedən məqalələrin əhatə edəcəyi mövzuların göstəricisi kimi xidmət edir; onlardan heç bir hüquq əldə edilməməlidir.
c. Təchizatçının bu şərtləri heç bir halda tətbiq etməməsi sonrakı mərhələdə və ya sonrakı halda bunu etmək hüququndan imtina demək deyil.
d. Mümkün olan hallarda “Müştəri” sözü “Müştərilər” kimi də oxunmalıdır və əksinə.

dil - Bu ümumi şərtlər ingilis dilində tərtib edilmişdir. Bu ümumi şərtlərin məzmunu və ya məzmunu ilə bağlı mübahisə yaranarsa, ingilis dilindəki mətn məcburidir. Bu mətn hüquqi sənəd deyil.

Mübahisələr - Bu ümumi şərtlərin tətbiq oluna biləcəyi müqavilə kontekstində və ya onunla əlaqəli sonrakı müqavilələr kontekstində baş verə biləcək hər hansı mübahisələr Kaliforniya ştatının qanunlarına tabedir və yalnız səlahiyyətli orqanın qarşısına qoyula bilər. Təchizatçı tərəfindən təyin edilmiş məhkəmə.
 
İstifadə şərtləri
Vebsaytda qeyd olunan istifadə şərtləri ilə razı deyilsinizsə, Vebsaytdan istifadə etməməlisiniz.


Vebsaytdakı bütün məlumatlar Təchizatçının mülahizəsinə əsasən yerləşdirilib və istənilən vaxt və xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə, silinə, dəyişdirilə və ya dəyişdirilə bilər.


Təchizatçı Vebsaytda göstərilən bütün məlumatların düzgünlüyünə zəmanət vermir. Vebsaytdakı məlumatlardan heç bir hüquq əldə edilə bilməz. Vebsaytdan hər bir istifadə riski Müştərinin öz üzərinə düşür. Təchizatçı Vebsaytda tapılan məlumatların birbaşa və ya dolayı istifadəsi nəticəsində baş verən və ya baş verə biləcək zərər və ya itkilərə görə məsuliyyət daşımır.


Müştəridən hər hansı şəxsi məlumat yalnız dərc edildiyi kimi Vebsaytın Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq Təchizatçı tərəfindən toplanacaq.


Vebsaytdan məlumatın yüklənməsi və ya əldə edilməsi riski Müştərinin öz üzərinə düşür. Müştəri bu cür materialların yüklənməsi nəticəsində hər hansı kompüter sisteminə və ya məlumatlara dəyən hər hansı zədə və ya itkiyə görə məsuliyyət daşıyır.


Vebsaytdakı bütün məlumatlar müəllif hüquqları daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, nümayiş etdirilən bütün mətnlər, şəkillər, şəkillər, loqolar, qrafiklər və illüstrasiyalar da daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunur. Təchizatçının yazılı icazəsi olmadan Vebsaytın hər hansı bir hissəsini şəxsi və ya peşəkar istifadə üçün saxlamaq, çərçivəyə salmaq və ya çoxaltmaq qadağandır.


DermSilk adına ticarət adı və ticarət nişanı hüquqlarının istifadəsi və DermSilk loqosu üçün ticarət nişanı hüququndan istifadə DermSilk-ə məxsusdur. Bu aktivlərin istifadəsi və təkrar istehsalı yalnız Təchizatçı və onların şirkətlər qrupu və lisenziyaları üçün qorunur. DermSilk səlahiyyətli məmurunun açıq yazılı icazəsi olmadan bu aktivlərin istifadəsi qadağandır.


Bütün şərtlər və istifadə Kaliforniya qanunlarına tabedir. Vebsaytdan və/və ya Vebsaytdan əldə edilən məlumatlardan istifadə ilə bağlı yaranan hər hansı mübahisələr yalnız təyin edilmiş məhkəməyə verilə bilər.